Zapraszamy do zapoznania się z naszymi głównymi terapeutami.

Zobacz więcej

Kliknij i sprawdź informacje na temat prowadzących terapeutów.

Zobacz więcej

Jak możemy pomóc?

Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Dziecka „Światełko” jest prywatną placówką, zajmującą się wszechstronną terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju. Pracujemy między innymi z dziećmi:

Przedwcześnie urodzonymi
Z całościowymi zaburzeniami rozwoju
(Autyzm, Zespół Aspergera, Całościowe Zaburzenia Nieokreślone)
Z zespołami genetycznymi
Z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
Z Nerwicą Obsesyjno-Kompulsywną
Ze Specyficznymi Zaburzeniami Mowy i Języka
Z zaburzeniami lękowymi
Z selekcją pokarmową
Z zaburzeniami wypróżniania
Prezentującymi zachowania agresywne

Zobacz krótki film o naszych podopiecznych