Szkolenia

SZKOLENIA TERAPEUTÓW, NAUCZYCIELI, SPECJALISTÓW Z ZAKRESU TEORII I PRAKTYKI TERAPEUTYCZNEJ.

Szkolenie teoretyczne „Jak zostać dobrym terapeutą? – wstęp do terapii opartej na stosowanej analizie zachowania w pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju” – część I Program:

 • Behawioryzm - co to w ogóle jest? (definicja, podstawowe terminy ABA, DTT) Wykorzystanie modelu DTT w terapii dziecka z niepełnosprawnością.
 • Co to jest wzmocnienie i dlaczego jest tak ważne w terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju?
 • Jak ułatwić dziecku uczenie się - rodzaje stosowanych podpowiedzi w terapii.
 • Co to jest kształtowanie (shaping) i nauka złożonych czynności (chaining)?
 • Wykorzystanie systemu żetonowego w pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju i w pracy z grupą przedszkolną.
 • Na czym polega generalizacja efektów uczenia dziecka?
 • Przykład dobrej praktyki - pokaz filmów z sesji terapeutycznych dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 • Poćwiczmy i zobaczmy, co czują dzieci? - nauka wcielania się w rolę dziecka i terapeuty.
 • Przykłady najczęściej pojawiających się zachowań problemowych u uczniów z zaburzeniami rozwoju i wybrane sposoby radzenia sobie.
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu rozpoznawania podstawowych pojęć.
 • Jak obserwować bez oceniania? - nauka zapisu zachowań dziecka na arkuszu obserwacyjnym.
 • Co ćwiczyć? - całościowe ujęcie rozwoju dziecka.